Anasayfa İlk Vakayiname

İlk Vakayiname

Emre Gedik     Duzenle           0

Geçmiş Yılların Hikayesi (Eski Doğu Slavcası: Повѣсть времѧньныхъ лѣтъ, Pověstĭ vremęnĭnyhŭ lětŭ, Rusça: Повесть временных лет, Povest’ vremennyh let) yahut İlk Vakayiname ya da Nestor Kroniği yaklaşık 850 ile 1110 arasında Kiev Knezliği'nin tarihidir, başlangıçta 1113 yılında Kiev'de bir araya getirilmiştir. Çalışma, Doğu Slavları'nın tarihinin yorumlanmasında temel kaynak olarak kabul edilir ve Rus tarihini el alırken başvurulan ilk kaynaktır. Eserin ilk nüshasını derleyen kişinin ismi yıllık metinlerinde Rahip Nestor olarak gösterildiğinden Nestor Kroniği olarak da anılmaktadır.

İlk Vakayiname için yorum yaz

E-mail Bülteni için Kaydolun

Daha fazla bilgi ister misiniz?

En son gönderilerimizi almak için e-mail adresinizi girin!